De fundamenten van onze werking zijn gebaseerd op volgende punten.

- De werking houdt rekening met de specifieke noden van de ontwikkelingsfase waarin de speelster zich bevindt. Deze verschillende fases zijn ook uitgeschreven in de technische leerlijn Mardavo.

- Vanaf de U9 maken de kinderen op een speelse manier kennis met het volleybal. Bij de U11 en U13 staat het trainen centraal en worden de verschillende volleybaltechnieken op een speelse manier aangeleerd. Veel variatie in oefeningen is hier heel belangrijk. Vanaf de U15 en U17 wordt geleidelijk aan meer aandacht besteed aan de competitie zodat dit de doorgroei naar de seniorenploegen helpt voorbereiden.

- In de opleiding krijgt iedereen evenveel aandacht, zowel de talenten als de minder talentvolle jongeren, zowel op training als op wedstrijden. We streven ernaar om iedere speelsters evenveel te laten spelen tijdens wedstrijden.

- Elke vorm van specialisatie gebeurt zo laat mogelijk. De doorgedreven specialisatie vindt pas plaats vanaf de U15 en/of U17 en zelfs daar wordt er nog voldoende gedifferentieerd.

- Om vooruitgang te maken is de ingesteldheid nodig dat

- je volleybaltechnieken maar kan aanleren door heel veel te oefenen.

- je na één mindere oefening niet opgeeft, maar blijft proberen.

- je feedback van de trainer moet kunnen aanvaarden, feedback is nuttig omdat je daardoor leert welke de werkpunten zijn.

- tegenslagen een stimulans zijn om harder te werken.

- Sportiviteit is belangrijk, respect en positieve attitude liggen aan de basis er van. Jongeren opleiden tot zowel goede als sportieve atleten is onze opzet.

- De club eist van de speelsters een engagement voor extra-sportieve aangelegenheden (bv. helpen bij de truffelverkoop, aanwezig zijn op de kaarting, … ) maar laat daarbij ruimte voor de school, het gezin en andere hobby’s.